Nabór pracowników - archiwum

Informacja

I N F O R M A C J A
o wyniku naboru na stanowisko podinspektora
ds. obsługi rady i sekretariatu  w Urzędzie Gminy Ciechanów.


Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze do zatrudnienia została wybrana Pani  Borawska  Katarzyna zam. Ciechanów.


Uzasadnienie wyboru:
Kandydatka spełniła kryteria wymagane na przedmiotowym stanowisku. Posiada wyższe wykształcenie administracyjne i doświadczenie w prowadzeniu sekretariatu,  obsłudze i protokołowaniu posiedzeń  komisji rady oraz Sesji Rady Gminy.  Doskonała znajomość przepisów a w szczególności  tematyki samorządu gminnego stanowią gwarancję właściwego wykonywanie zadań na w/w stanowisku. 

Ciechanów, 30.10.2009 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 kwietnia 2011 08:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4671
26 kwietnia 2011 08:46 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::