Nabór pracowników - archiwum

Rozstrzygnięcie konkursu dot. naboru na stanowisko pracy

I N F O R M A C J A o wyniku naboru na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych

i funduszy unijnych w Urzędzie Gminy Ciechanów.

 

Informuję, że w wyniku procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Waldemar Gebert , zam. Gołotczyzna .

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnił wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, a decydującym atutem jest posiadane doświadczenie w pracy w administracji samorządowej oraz znajomość zagadnień warunkujących właściwe wykonywanie zadań na w/w stanowisku.

 

Ciechanów, 22.01.2007r.

 

Wójt Gminy

inż. Marek Kiwit

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 kwietnia 2011 08:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1847
26 kwietnia 2011 08:38 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::