Nabór pracowników - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nabór na stanowisko specjalisty ds.zamówień publicznych i funduszy unijnych

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE Wójt Gminy Ciechanów poszukuje kandydata na stanowisko Specjalisty do spraw zamówień publicznych i fund

Informacja o wyniku naboru na stanowisko informatyka

N F O R M A C J A o wyniku naboru na stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy Ciechanów. Informujemy, że w wyniku procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Jacek Dziliński, zam. Ciechanów.

Nabór na stanowisko informatyka

Wójt Gminy Ciechanów poszukuje kandydata na stanowisko informatyka Wójt Gminy Ciechanów ogłasza nabór na stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy Ciechanów do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Wymagania kwalifikacyjne: 1/ wykształcenie co najmniej średnie ,lub średnie z przyg

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta

I N F O R M A C J A o wyniku naboru na stanowisko referenta w Urzędzie Gminy Ciechanów. Informujemy, że w wyniku proced

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Ciechanów poszukuje kandydata na stanowisko referenta . Wójt Gminy Ciechanów ogłasza nabór na stanowisko referenta w referacie planowania i finansów w Urzędzie Gminy Ciechanów do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Wymagania kwalifikacyjne: 1/ wykształcenie co najmniej średnie...

Informacja o wynikach naboru na stanowisko informatyka

Dotyczy ogłoszenia o naborze na stanowisko informatyka z dnia 2005.11.30

Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka

Wójt Gminy Ciechanów poszukuje kandydata na stanowisko informatyka Wójt Gminy Ciechanów ogłasza nabór na stanow

Regulamin organizacyjny

Zarządzenie Nr 3 Wójta Gminy Ciechanów

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::