Nabór pracowników - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja

INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi radysekretariatu. Wójt Gminy Ciechanów niniejszym informuje, że do dalszego etapu konkursu na stanowisko podinspek

Informacja

I N F O R M A C J A o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i sekretariatu w Urzędzie Gminy Ciechanów. Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze do zatrudnienia została wybrana Pani Borawska Katarzyna zam. Ciechanów. Uzas

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Ciechanów poszukuje kandydata na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i sekretariatu. Wójt Gminy Ciechanów ogłasza nabór na samodzielne stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i sekretariatu do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Wymagania kwalifikacyjne: 1/ wykształcenie wyższe / preferowane...

I N F O R M A C J A o wyniku naboru

I N F O R M A C J A o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds. Inwestycji w Urzędzie Gminy Ciechanów. Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze do zatrudnienia została wybrana Pani Pawłowska Helena zam. Kargoszyn . Uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła kryteria wymagane na przedmiotowym...

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Ciechanów poszukuje kandydata na stanowisko inspektora ds. inwestycji. Wójt Gminy Ciechanów ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. inwestycji w Referacie Rolnictwa,Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Wymagania

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie. Dotyczy ogłoszenia o naborze na stanowisko referenta z dnia 28.11. 2008r. Informuję, że po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji dotyczącej analizy dokumentacji aplikacyjnej złożonej przez jednego kandydata ubiegającego się o stanowisko...

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Ciechanów poszukuje kandydata na stanowisko referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej . Wójt Gminy Ciechanów ogłasza nabór na stanowisko referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Wymagania kwalifikacyjne: 1/ wykształcenie wyższe, 2/...

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta

Dotyczy ogłoszenia o naborze na stanowisko referenta z dnia 08.10. 2008r Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Ciechanowie. Informuję, że po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji dotyczącej analizy dokumentacji aplikacyjnej złożonej przez jednego kandydata ubiegającego...

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Ciechanowie. Wójt Gminy Ciechanów poszukuje kandydata na stanowisko referenta finansowego w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Ciechanowie w pełnym wymiarze czasu pracy. Wymagania niezbędne: 1/...

Rozstrzygnięcie konkursu dot. naboru na stanowisko pracy

I N F O R M A C J A o wyniku naboru na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych i funduszy unijnych w Urzędzie Gminy Ciechanów. Informuję, że w wyniku procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Waldemar Gebert , zam. Gołotczyzna . Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat spełnił wszystkie wymogi formalne zawarte...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::