Nabór pracowników - archiwum (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja

I N F O R M A C J A o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i sekretariatu w Urzędzie Gminy Ciechanów. Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze do zatrudnienia została wybrana Pani Borawska Katarzyna zam. Ciechanów. Uzas

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Ciechanów poszukuje kandydata na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i sekretariatu. Wójt Gminy Ciechanów ogłasza nabór na samodzielne stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i sekretariatu do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Wymagania kwalifikacyjne: 1/ wykształcenie wyższe / preferowane...

I N F O R M A C J A o wyniku naboru

I N F O R M A C J A o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds. Inwestycji w Urzędzie Gminy Ciechanów. Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze do zatrudnienia została wybrana Pani Pawłowska Helena zam. Kargoszyn . Uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła kryteria wymagane na przedmiotowym...

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Ciechanów poszukuje kandydata na stanowisko inspektora ds. inwestycji. Wójt Gminy Ciechanów ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. inwestycji w Referacie Rolnictwa,Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Wymagania

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::