Nabór pracowników - archiwum (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rozstrzygnięcie konkursu dot. naboru na stanowisko pracy

I N F O R M A C J A o wyniku naboru na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych i funduszy unijnych w Urzędzie Gminy Ciechanów. Informuję, że w wyniku procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Waldemar Gebert , zam. Gołotczyzna . Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat spełnił wszystkie wymogi formalne zawarte...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::