Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Ciechanów, 2011.04.04 RG.6220.4.2011.HP2 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów

RG.6220.3.2011.HP2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 marca 2011 r. Uprzejmie inform

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów

RG.6220.2.2011.HP2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 marca 2011 r. Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn....

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów

RG.6220.2.2011.HP2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 marca 2011 r. Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn....

Obwieszczenie Wojta Gminy Ciechanów

RG.6220.3.2011.HP2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 01 marca 2011 r. Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów

RG.7020-17/10 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

WIŚ.II.MN.7120-K/450/10 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Niniejszym informujemy, że na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r., nr 16, poz. 94 z późn. zm.), na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika...

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

WIŚ.II.BG1.7120-K/451/10 w sprawie wydania decyzji w sprawie budowy wiaduktu drogowego w km 102,598 linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia w ciągu drogi wojewódzkiej na terenie Pawłowa i Pawłówka (K-451-10) Niniejszym informujemy, że na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów

RG.7624-8/10 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 stycznia 2011 r. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::