Aktualności - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

KOMUNIKAT - BEZPŁATNE BADANIA CYTOLOGICZNE I MAMMOGRAFICZNE

Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

III Edycja Programu Badań Przesiewowych Słuchu

Bezpłatne badania przesiewowe słuchu u dzieci z terenów wiejskich w Polsce

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Ciechanów, 2011.04.04 RG.6220.4.2011.HP2 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty oraz Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów

Mazowiecki Konkurs Wiedzy dla rolników i sołtysów

Mazowiecki Konkurs Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów.

Konkurs KRUS ˝BEZPIECZNIE NA WSI˝

I edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów szkół podstawowych pn ,,Bezpiecznie na wsi"

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::