Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 30/15 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30/15 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 21 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2a ustawy z dnia 14 marca 2003 r....

Zarządzenie Nr 29/15 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29/15 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 07 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy...

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 czerwca 2015 r. dot. składania wniosków o dopisanie do spisu

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 czerwca 2015 r. dot. składania wniosków o dopisanie do spisu.

Informacja PKW Nr ZPOW-803-1615 z dnia 22 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-16/15 Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września...

Informacja PKW Nr ZPOW-803-1415 z dnia 22 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-14/15 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::