Rok 2015

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XI/60/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca rozporządzenie Nr 35 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu ciechanowskiego

Uchwała Nr XI/60/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca rozporządzenie Nr 35 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu ciechanowskiego Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz....

Uchwała Nr XI/59/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Niestum

Uchwała Nr XI/59/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Niestum Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się, co następuje: § 1. Nadaje się nazwę ulicy Wspólnej w miejscowości Niestum,...

Uchwała Nr IX/55/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Ciechanów przez inne niż gmina Ciechanów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Uchwała Nr IX/55/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Ciechanów przez inne niż gmina Ciechanów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości...

Uchwała Nr IX/53/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kargoszyn

Uchwała Nr IX/53/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kargoszyn Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2015, poz. 1515) Rada Gminy Ciechanów uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale Nr V/22/07 Rady Gminy Ciechanów...

Uchwała Nr IX/51/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016

Uchwała Nr IX/51/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 5, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::