Wybory Samorządowe 2014

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr 8/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Ciechanowie z dnia 16 listopada 2014 r.

UCHWAŁA Nr 8/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Ciechanowie z dnia 16 listopada 2014 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej Na podstawie art. 184 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112, z późn. zm.1) ) oraz § 16 ust. 1 pkt 1 i 4 uchwały Państwowej Komisji...

KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Ciechanowie z dnia 28 października 2014 roku w sprawie terminu i miejsca losowania członków obwodowych komisji wyborczych

KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Ciechanowie z dnia 28 października 2014 roku w sprawie terminu i miejsca losowania członków obwodowych komisji wyborczych Gminna Komisja Wyborcza w Ciechanowie podaje do publicznej wiadomości, że losowanie uzupełniające składów obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania Nr 1, 2...

Uchwała Nr 5/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Ciechanowie z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przyznania numerów listom kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanym w wyborach do Rady Gminy Ciechanów, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Uchwała Nr 5/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Ciechanowie z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przyznania numerów listom kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanym w wyborach do Rady Gminy Ciechanów, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku Na podstawie art. 408 pkt 3 i art. 410 ust. 7 i 8 ustawy z dnia...

UCHWAŁA Nr 4/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Ciechanowie z dnia 21 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA Nr 4/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Ciechanowie z dnia 21 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112, z późn. zm.) i uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu...

KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Ciechanowie z dnia 17 października 2014 roku w sprawie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Ciechanów, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Ciechanowie z dnia 17 października 2014 roku w sprawie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Ciechanów, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku Gminna Komisja Wyborcza w Ciechanowie podaje do publicznej wiadomości, że losowanie numerów...

KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Ciechanowie z dnia 17 października 2014 roku w sprawie terminu i miejsca losowania członków obwodowych komisji wyborczych

KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Ciechanowie z dnia 17 października 2014 roku w sprawie terminu i miejsca losowania członków obwodowych komisji wyborczych Gminna Komisja Wyborcza w Ciechanowie podaje do publicznej wiadomości, że losowanie składów obwodowych komisji wyborczych odbędzie się w dniu 20 października 2014 r....

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 3 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 16 i art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 września 2014 r.

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 26 września 2014 r. Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) wyznacza się na obszarze gminy Ciechanów miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 28 sierpnia 2014 r. Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)oraz uchwały Nr XVII/106/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic...

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w CIECHANOWIE z dnia 24 września 2014 r.

I N F O R M A C J A GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w CIECHANOWIE z dnia 24 września 2014 r. Gminna Komisja Wyborcza w Ciechanowie w składzie ; 1. Helena Marianna Pawłowska - Przewodniczący 2. Andrzej Szczepan Wesołowski - Z-ca Przewodniczącego 3. Bożena Wanda Grzegorzewska - Członek 4. Grażyna Smoleńska - Członek 5. Jarosław Głuszkowski...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::