Rok 2013

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół Nr XXVIII/13 z Sesji Rady Gminy Ciechanów w dniu 30 września 2013 r.

PROTOKÓŁ NR XXVIII/13 z Sesji Rady Gminy Ciechanów w dniu 30 września 2013 roku w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów – pod przewodnictwem Pana Eugeniusza Olszewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Ciechanów. W Sesji uczestniczyło 12 radnych na stan 15 radnych /lista obecności w załączeniu/. W Sesji uczestniczyło...

Protokół Nr XIV/13 Z Sesji Rady Gminy Ciechanów w dniu 31 stycznia 2013 roku w lokalu Urzędu Gminy w Ciechanowie pod przewodnictwem Pana Eugeniusza Olszewskiego –Przewodniczącego Rady Gminy.

PROTOKÓŁ NR XIV/13 Z Sesji Rady Gminy Ciechanów w dniu 31 stycznia 2013 roku w lokalu Urzędu Gminy w Ciechanowie pod przewodnictwem Pana Eugeniusza Olszewskiego –Przewodniczącego Rady Gminy. W Sesji uczestniczyło: 15 radnych na stan 15 radnych 30 sołtysów na stan 34 sołtysów ( listy obecności w załączeniu). Spoza...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::