Rok 2013

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXIX/209/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanów

Uchwała Nr XXIX/209/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13...

Uchwała Nr XXIX/208/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Ciechanów

Uchwała Nr XXIX/208/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Ciechanów Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 i 645), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r....

Uchwała Nr XXIX/206/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014

Uchwała Nr XXIX/206/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 i 645) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku...

Uchwała Nr XXIX/205/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014

Uchwała Nr XXIX/205/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 i 645) i art. 5, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::