Odpady komunalne (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 roku.

INFORMACJA Właściciele nieruchomości objęci systemem gospodarowania odpadami zobowiązani są do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata za gospodarowanie odpadami stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty. W 2015 roku wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami nie...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::