Odpady komunalne (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXV/177/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr XXV/177/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy oraz ustalenia stawki takiej opłaty Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

Uchwała Nr XXV/176/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

Uchwała Nr XXV/176/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek za usługi usuwania odpadów z nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia...

Uchwała Nr XXV/175/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXV/175/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości...

Informacja o nowym systemie gospodarki odpadami w gminie Ciechanów

I N F O R M A C J A o nowym systemie gospodarki odpadami w gminie Ciechanów Z dniem 1 lipca 2013 r. na terenie gminy Ciechanów, jak i w całej Polsce obowiązywał będzie nowy system gospodarowania odpadami, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz 391, z późn....

Uchwała Nr XXIV/172/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanów

Uchwała Nr XXIV/172/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::