Odpady komunalne (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zasady segregowania odpadów

Zasady segregowania odpadów Pojemnik lub worek Wrzuca się Nie wrzuca się Uwagi PAPIER I TEKTURA * papier * tekturę * gazety * czasopisma * zeszyty * książki * prospekty reklamowe,ulotki * katalogi * papieru foliowego, parafinowanego,powlekaneg o tworzywami sztucznymi oraz guma i tekstyliami * zabrudzonego...

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanów

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/159/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2012 r. REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY CIECHANÓW Rozdział 1 Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości § 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku...

Uchwała Nr XXIII/160/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXIII/160/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę...

Uchwała Nr XXIII/159/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanów

Uchwała Nr XXIII/159/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia...

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXII/149/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXII/149/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.),...

Uchwała Nr XXII/148/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Ciechanów

Uchwała Nr XXII/148/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Ciechanów Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U....

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::