Podatki i opłaty lokalne

Uchwała Nr IX/49/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr IX/49/15
Rady Gminy Ciechanów

z dnia 20 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), art. 10 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 849, z 2015 r., poz. 528 i 774) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

 Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1)  od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a)  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –620,00 zł,

b)  powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie –858,00 zł,

c)  powyżej 9 ton do poniżej 12 ton –990,00 zł,

2)  od samochodów ciężarowych:

 Dopuszczalna masa całkowita w tonach

 Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

 (stawka w zł)

 Z innym systemem zawieszenia

 (stawka w zł)

 Nie mniej niż

 (w tonach)

 Mniej niż

 (w tonach)

 Dwie osie

 12

 15

 1122,00

 1438,00

 15

 

 1142,00

 1492,00

 Trzy osie

 12

 19

 462,00

 700,00

 19

 23

 938,00

 1280,00

 23

 

 1282,00

 1848,00

 Cztery osie i więcej

 12

 25

 766,00

 818,00

 25

 29

 1214,00

 1940,00

 29

 

 1940,00

 2860,00

3)  od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)  od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –620,00 zł,

b)  powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie –858,00 zł,

c)  powyżej 9 ton a poniżej 12 ton –990,00 zł,

4)  od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą:

 Dopuszczalna masa całkowita w tonach

 ciągnik + naczepa/przyczepa

 Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

 (stawka w zł)

 Z innym systemem zawieszenia

 (stawka w zł)

 Nie mniej niż

 (w tonach)

 Mniej niż

 (w tonach)

 Dwie osie

 12

 31

 1202,00

 1308,00

 31

 

 1664,00

 2204,00

 Trzy osie i więcej

 12

 40

 1452,00

 2020,00

 40

 

 2020,00

 2948,00

5)  od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  – 291 zł.

6)  od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 Dopuszczalna masa całkowita w tonach

 naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy

 Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

 (stawka w zł)

 Z innym systemem zawieszenia

 (stawka w zł)

 Nie mniej niż

 (w tonach)

 Mniej niż

 (w tonach)

 Jedna oś

 12

 18

 290,00

 330,00

 18

 25

 330,00

 384,00

 25

 

 384,00

 660,00

 Dwie osie

 12

 28

 356,00

 422,00

 28

 33

 726,00

 990,00

 33

 38

 1056,00

 1532,00

 38

 

 1346,00

 1994,00

 Trzy osie i więcej

 12

 38

 792,00

 1122,00

 38

 

 1122,00

 1518,00

7)  od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a)  mniej niż 22 miejsca –1176,00 zł

b)  równej lub wyższej niż 22 miejsca –1638,00 zł

§ 2. 

 Traci moc Uchwała Nr XXXIX/256/14 Rady Gminy Ciechanów  z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11225).

§ 3. 

 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016 r.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Olszewski

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 listopada 2015 09:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 1228
27 listopada 2015 09:55 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [uchwalaix491520151120.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 listopada 2015 09:55 (Przemysław Bugdal) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::