Podatki i opłaty lokalne

Uchwała Nr XXII/145/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013

Uchwała Nr XXII/145/12
Rady Gminy Ciechanów

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013  

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 6, ust. 2   ustawy a   dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym (Dz.U. z   2006 r. Nr 136, poz. 969 z   późn. zm.), uchwala się, co następuje:  

§   1.

Obniża się cenę skupu żyta przyjętą dla celów wymiaru podatku rolnego, ogłoszoną w   komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z   dnia 19 października 2012 r. w   sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P. poz. 787) z   kwoty 75,86 zł za 1   dt do kwoty 62,00 zł za 1   dt.  

§   2.

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i   obowiązuje od dnia 1   stycznia 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów  


Eugeniusz   Olszewski

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 listopada 2012 09:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 1829
30 listopada 2012 09:49 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [uchwalaxxii1451220121129.pdf] do dokumentu.
30 listopada 2012 09:49 (Przemysław Bugdal) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::