Podatki i opłaty lokalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019.

Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku...

Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994, 1000, 1349 i 1432) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych...

Uchwała Nr XXXI/180/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018

Uchwała Nr XXXI/180/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych...

Uchwała Nr XXXI/179/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018

Uchwała Nr XXXI/179/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U....

Uchwała Nr IX/51/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016

Uchwała Nr IX/51/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 5, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych...

Uchwała Nr IX/50/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr IX/50/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6, ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U....

Uchwała Nr IX/49/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr IX/49/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach...

Uchwała Nr IX/48/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016

Uchwała Nr IX/48/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym...

Uchwała Nr XXIX/206/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014

Uchwała Nr XXIX/206/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 i 645) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::