Prawo miejscowe

Uchwała Nr XIII/79/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gąski

Uchwała Nr XIII/79/19
Rady Gminy Ciechanów

z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gąski

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz.506, 1309, 1696 i 1815 ) uchwala się , co następuje:

§ 1. 

Nadaje się nazwę ulicy Diamentowej w miejscowości Gąski, dla drogi gruntowej o numerze geodezyjnym 186/13, 186/26, 186/18, 186/28 odchodzącej od ulicy Leśnej, w kierunku południowym.

§ 2. 

Szczegółowe położenie ulicy określa mapa ewidencyjna wsi, stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Olszewski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 listopada 2019 09:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 138
18 listopada 2019 09:52 (Przemysław Bugdal) - Skopiowanie wiadomości - Uchwała Nr XIII/79/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gąski
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::