Prawo miejscowe

Uchwała Nr IV/33/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mieszki-Atle

Uchwała Nr IV/33/19
Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mieszki-Atle

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Nadaje się nazwę ulicy Wrzosowej w miejscowości Mieszki-Atle, dla drogi gruntowej o numerze geodezyjnym 92/10, odchodzącej od ulicy Łąkowej w kierunku południowym.

§ 2. 

Szczegółowe położenie ulicy określa mapa ewidencyjna wsi, stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Olszewski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 stycznia 2019 15:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 306
31 stycznia 2019 15:34 (Przemysław Bugdal) - Skopiowanie wiadomości - Uchwała Nr IV/33/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mieszki-Atle
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::