Rok 2012

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXIII/160/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXIII/160/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę...

Uchwała Nr XXIII/159/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanów

Uchwała Nr XXIII/159/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia...

Uchwała Nr XXIII/158/12 Rady Gminy Ciechanów z dn. 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/158/12 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie prowadzenia publicznego transportu drogowego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)...

UCHWAŁA Nr XXII/ 155 /12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXII/ 155 /12 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr I/5/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,...

Uchwała Nr XXII/154/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie statutu sołectwa Rutki-Borki

Uchwała Nr XXII/154/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie statutu sołectwa Rutki-Borki Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), w związku z upływem z dniem 31 grudnia 2011 r. terminu przeprowadzenia konsultacji w...

Uchwała Nr XXII/153/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie statutu sołectwa Nużewko

Uchwała Nr XXII/153/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie statutu sołectwa Nużewko Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), w związku z upływem z dniem 31 grudnia 2011 r. terminu przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie...

Uchwała Nr XXII/152/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie statutu sołectwa Nowa Wieś

Uchwała Nr XXII/152/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie statutu sołectwa Nowa Wieś Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), w związku z upływem z dniem 31 grudnia 2011 r. terminu przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie...

Uchwała Nr XXII/151/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie statutu sołectwa Niestum

Uchwała Nr XXII/151/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie statutu sołectwa Niestum Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), w związku z upływem z dniem 31 grudnia 2011 r. terminu przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::