Rok 2012

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 53/12 Wójta Gminy Ciechanów z dn. 14 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 53/2012 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przydział lokalu socjalnego w miejscowości Grędzice ul.Szkolna 4A. Na podstawie pkt.2 rozdziału VII załącznika do Uchwały Nr XV/77/08 Rady Gminy Ciechanów z dnia 4 kwietnia...

Zarządzenie Nr 48/12 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 48/12 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na 2013 rok Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.z...

Zarządzenie Nr 47/12 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów

Zarządzenie Nr 47/12 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Wójt Gminy Ciechanów zarządza, co następuje:...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::