Wybory Parlamentarne 2011

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 28/11 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 28/11 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 sierpnia 2011 r.

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 23 sierpnia 2011 r. Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm./ wyznacza się na obszarze gminy Ciechanów miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 sierpnia 2011 r. Na podstawie art. 16 i art. 61a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) i Uchwały Nr XL/208/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::