Rok 2011

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XIII/88/11 Rady Gminy Ciechanów z dn. 29 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr XIII/ 88 /11 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian statutu sołectwa Kownaty Żędowe Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się, co następuje : § 1. W Uchwale Nr XII/71/11 Rady Gminy...

Uchwała Nr XIII/87/11 Rady Gminy Ciechanów z dn. 29 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr XIII/ 87 /11 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian statutu sołectwa Nużewo Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się, co następuje : § 1. W Uchwale Nr XII/70/11 Rady Gminy Ciechanów...

Uchwała Nr XIII/86/11 Rady Gminy Ciechanów z dn. 29 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr XIII/ 86 /11 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian statutu sołectwa Chruszczewo Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się, co następuje : § 1. W Uchwale Nr XII/67/11 Rady Gminy...

Uchwała Nr XIII/85/11 Rady Gminy Ciechanów z dn. 29 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr XIII/ 85 /11 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian statutu sołectwa Modełka Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się, co następuje : § 1. W Uchwale Nr XII/66/11 Rady Gminy Ciechanów...

Uchwała Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ciechanów z dn. 29 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr XIII/ 84 /11 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian statutu sołectwa Ujazdówek Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się, co następuje : § 1. W Uchwale Nr XII/65/11 Rady Gminy...

Uchwała Nr XIII/83/11 Rady Gminy Ciechanów z dn. 29 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr XIII/ 83 /11 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie statutu sołectwa Modła Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Modła, Rada Gminy Ciechanów uchwala...

Uchwała Nr XIII/82/11 Rady Gminy Ciechanów z dn. 29 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr XIII/ 82 /11 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie statutu sołectwa Wola Pawłowska Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wola Pawłowska, Rada Gminy Ciechanów...

Uchwała Nr XIII/81/11 Rady Gminy Ciechanów z dn. 29 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr XIII/ 81 /11 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie statutu sołectwa Gąski Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Gąski, Rada Gminy Ciechanów uchwala...

Uchwała Nr XIII/80/11 Rady Gminy Ciechanów z dn. 29 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr XIII/ 80 /11 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie statutu sołectwa Ujazdowo Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Ujazdowo, Rada Gminy Ciechanów...

Uchwała Nr XIII/79/11 Rady Gminy Ciechanów z dn. 29 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr XIII/ 79 /11 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie statutu sołectwa Pęchcin Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Pęchcin, Rada Gminy Ciechanów...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::