Rok 2007

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE Nr 50/07

ZARZĄDZENIE Nr 50/07 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2007 r. Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz 2104 z późn. zm./ - zarządzam, co następuje: ...

ZARZĄDZENIE Nr 49/07

ZARZĄDZENIE Nr 49/07 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31 grudnia 2007 roku o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu Na podstawie art.109 ust. 1 pkt 1 i art. 110 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 roku, Nr 216 poz. 2603 z późn. zm./ zarządza co następuje: § 1 Nie skorzystać...

ZARZĄDZENIE Nr 48/07

ZARZĄDZENIE Nr 48/07 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych...

ZARZĄDZENIE Nr 47/07

ZARZĄDZENIE Nr 47/07 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zra./ i art. 188 ust.l pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca...

ZARZĄDZENIE Nr 46/07

ZARZĄDZENIE Nr 46/07 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2007 r. Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz 2104 z późn. zm./ - zarządzam, co następuje: ...

ZARZĄDZENIE Nr 45/07

ZARZĄDZENIE Nr 45/07 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ i art. 188 ust.1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca...

ZARZĄDZENIE Nr 44/07

ZARZĄDZENIE Nr 44/07 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ i art. 188 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005...

ZARZĄDZENIE Nr 42/07

ZARZ ĄDZENIE Nr 42/07 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2007 r. Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz 2104 z późn. zm./ - zarządzam, co...

ZARZĄDZENIE Nr 41/07

ZARZĄDZENIE Nr 41/07 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zra./ i art. 188 ust.1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca...

ZARZĄDZENIE Nr 40/07

ZARZĄDZENIE Nr 40/07 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 10 października 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ i art. 188 ust.l pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::