Rok 2011

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 54/11 Wójta Gminy Ciechanów z dn. 30 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 54/11 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm./ - z a r z ą d z a m, co następuje: ...

Zarządzenie Nr 53/11 Wójta Gminy Ciechanów z dn. 30 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/11 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu gminy Ciechanów na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ i art. 249 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ,3,4...

Zarządzenie Nr 52/11 Wójta Gminy Ciechanów z dn. 30 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52/11 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2011-2019. Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), - Wójt Gminy Ciechanów zarządza,...

Zarządzenie Nr 51/11 Wójta Gminy Ciechanów z dn. 30 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/11 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2011 . Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późn. zm./ i art. 222 ust. 4 oraz art. 257 ustawy...

Zarządzenie Nr 50/11 Wójta Gminy Ciechanów z dn. 19 grudnia 2011.

ZARZĄDZENIE Nr 50/11 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2011 . Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późn. zm./ i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009...

Zarządzenie Nr 49/11 Wójta Gminy Ciechanów z dn. 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49/11 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2011 . Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późn. zm./ i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009...

Zarządzenie Nr 48/11 Wójta Gminy Ciechanów z dn. 8 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 48/2011 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu sprzedaży działek Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 216 poz.2603 z późn.zm./ oraz §8 pkt. 2 rozporządzenia...

Zarządzenie Nr 47/11 Wójta Gminy Ciechanów z dn. 30 listopada 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 47/11 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu gminy Ciechanów na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ i art. 249 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ,3,4...

Zarządzenie Nr 46/11 Wójta Gminy Ciechanów z dn. 30 listopada 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 46/11 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2011 . Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późn. zm./ i art. 222 ust. 4 oraz art 257 ustawy...

Zarządzenie Nr 43/11 Wójta Gminy Ciechanów z dn. 15 listopada 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/11 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów. Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Wójt Gminy Ciechanów zarządza,...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::