Nabór pracowników

Protokół z naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy Ciechanów na wolne stanowisko urzędnicze - kasjer

Ciechanów, 26.07.2019 r.

OK.2110.1.2019

PROTOKÓŁ Z NABORU KANDYDATÓW
do pracy w Urzędzie Gminy Ciechanów na wolne stanowisko urzędnicze – Kasjer


W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy Ciechanów - na wolne stanowisko urzędnicze - kasjera w Referacie Planowania i Finansów

 

została wyłoniona Pani Anna Ewa Sztygowska.

 


Uzasadnienie:


Kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się znajomością przepisów, obsługi i doświadczeniem na stanowisku kasjera, które umożliwia prawidłowe wykonywanie zadań na ww. stanowisku.

 

Komisja podjęła decyzję o rekomendacji Wójtowi Gminy kandydaturę Pani Anny Ewy Sztygowskiej do zatrudnienia.

 

 


Przewodnicząca Komisji

 

/-/ Katarzyna Krupińska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 lipca 2019 08:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 579
30 lipca 2019 08:48 (Przemysław Bugdal) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2019 08:48 (Przemysław Bugdal) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2019 08:47 (Przemysław Bugdal) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::