Nabór pracowników

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika GOPS w Ciechanowie

 

I N F O R M A C J A

o wyniku naboru na stanowisko Kierownika GOPS w Ciechanowie.  Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie , zatrudniona zostanie Pani Łukaszewska Iwona, zam. Ciechanów.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła kryteria wymagane na przedmiotowym stanowisku. Posiada wyższe wykształcenie i doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu gminnej opieki społecznej. Znajomość przepisów a w szczególności tematyki samorządu gminnego i dotychczasowe doświadczenie w pracy rokują wlaściwe wykonywanie zadań na wskazanym stanowisku.

 

Ciechanów, 19.08.2014r.

Wójt Gminy

inż. Marek KiwitRejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 sierpnia 2014 10:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Sochacka
Ilość wyświetleń: 1878
25 sierpnia 2014 10:33 (Małgorzata Sochacka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::