Nabór pracowników

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 25/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chotumiu

Zarządzenie Nr 25/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chotumiu Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko z dnia 18 grudnia 2018 r.

Projekt „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów” RPMA.09.02.01-14-a668/18 IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko z dnia 18 grudnia 2018r. ...

głoszenie o naborze na wolne stanowisko z dnia 18 grudnia 2018 r.

Projekt „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów” RPMA.09.02.01-14-a668/18 IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko z dnia 18 grudnia 2018r. ...

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE MŁODSZEGO REFERENTA DS.GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ

Ciechanów, dnia 15 listopada 2018 r. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE MŁODSZEGO REFERENTA DS. GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ Wójt Gminy Ciechanów ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ciechanów , 06-400 Ciechanów,...

ZARZĄDZENIE Nr 46/18 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 28 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 46/18 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy. Na podstawie art.31, art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018r. poz. 994 ,1000 ,1349 i 1432 ) oraz art.11-15 ustawy z dnia 21...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::