Nabór pracowników (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół z naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy Ciechanów na wolne stanowisko urzędnicze - kasjer

Ciechanów, 26.07.2019 r. OK.2110.1.2019 PROTOKÓŁ Z NABORU KANDYDATÓW do pracy w Urzędzie Gminy Ciechanów na wolne stanowisko urzędnicze – Kasjer W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy Ciechanów - na wolne stanowisko urzędnicze - kasjera w Re

Ogłoszenie o kandydatach zakwalifikowanych do weryfikacji końcowej w związku z ogłoszonym naborem na wolne stanowisko urzędnicze - kasjera w Referacie Planowania i Finansów

Ciechanów, 22.07.2019 r. OK.2110.1.2019 OGŁOSZENIE O KANDYDATACH ZAKWALIFIKOWANYCH DO WERYFIKACJI KOŃCOWEJ w związku z ogłoszonym naborem na wolne stanowisko urzędnicze - kasjera w Referacie Planowa

Zarządzenie Nr 25/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chotumiu

Zarządzenie Nr 25/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chotumiu Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::