Strategie i programy

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ciechanów na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ciechanów na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2017 r. poz. 519) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405), Wójt Gminy Ciechanów zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ciechanów na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” w dniach od 08.03.2018 r. do dnia 28.03.2018 r.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w pokoju nr 15                 Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: http://bip.gminaciechanow.pl/  

Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów lub drogą elektroniczną na adres: urzad@gminaciechanow.pl do dnia
28.03.2018 r.

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 marca 2018 14:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Sochacka
Ilość wyświetleń: 374
08 marca 2018 14:11 (Małgorzata Sochacka) - Skopiowanie wiadomości - OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ciechanów na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::