Strategie i programy

Gminny program gospodarki odpadami

Publikujemy Program Gospodarki Odpadami.- format PDF

Dodatkowo odsyłamy do uchwał Rady Gminy, w których zawarte są istotne informacje dotyczące ochrony środowiska:

 • Uchwała nr VII/31/07 z dnia 27 kwietnia 2008r.
  SESJA VII – sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami
 • Uchwała nr XI/59?07 z dnia 27 listopada 2007r.
  SESJA XI - w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych urządzeń kanalizacyjnych oraz zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Ciechanów
 • Uchwała nr II/12/06 z dnia 6 grudnia 2006r.
  SESJA II - w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych oraz zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ciechanów
 • Uchwała nr XXVII/166/06 z dnia 14 lutego 2006r.
  SESJA XXVII - w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanów
 • Uchwała nr XXVI/159/05 z dnia 6 grudnia 2005r.
  SESJA XXVI - w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”obowiązującego na obszarze gminy Ciechanów

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 kwietnia 2011 11:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1595
20 kwietnia 2011 12:20 (Administrator) - Zmiana danych dokumentu.
20 kwietnia 2011 11:14 (Administrator) - Zmiana danych dokumentu.
20 kwietnia 2011 11:13 (Administrator) - Dodanie załącznika [1.pdf] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::