Strategie i programy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr II/15/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 listopada 2018 r. z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Uchwała Nr II/15/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349...

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ciechanów na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ciechanów na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ciechanów na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ciechanów na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu...

Informacja dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych

Ciechanów, dnia 29 listopada 2011 roku. RG.6234.3.2011 Przedsiębiorcy zajmujący się odbiorem odpadów komunalnych Zgodnie z art.1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów...

Plan Gospodarki Odpadami

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Ciechanów na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017

Program Ochrony Środowiska

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ciechanów na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2017

Gminny program gospodarki odpadami

Publikujemy Program Gospodarki Odpadami.- format PDF Dodatkowo odsyłamy do uchwał Rady Gminy, w których zawarte są istotne informacje dotyczące ochrony środowiska: Uchwała nr VII/31/07 z dnia 27 kwietnia 2008r. SESJA VII – sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Uchwała nr XI/59?07 z dnia 27 listopada 2007r. SESJA XI...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::