Budżet

Zarządzenie Nr 17/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu za 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/19

WÓJTA GMINY CIECHANÓW

z dnia 20 marca 2019 r.

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu za 2018 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 28 i art. 29 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 i poz. 1608) oraz art. 3 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe tj. bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu, w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

/-/ Marek Kiwit

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 kwietnia 2019 15:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 336
01 kwietnia 2019 15:20 (Przemysław Bugdal) - Skopiowanie wiadomości - Zarządzenie Nr 17/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu za 2018 r.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::