Budżet

Zarządzenie Nr 45/14 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów.

Zarządzenie Nr 45/14
Wójta Gminy Ciechanów
z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów

 

 

 

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm .1) ) zarządza się , co następuje:

 

 

§ 1.

 

  1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów przedstawić:

1)  Radzie Gminy Ciechanów,

2)  Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

 

 

  1. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy

 

Marek Kiwit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Z 2013r. poz. 938 i 1664 oraz   z 2014r. poz. 379, 911 i 1146.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 listopada 2014 15:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 1472
18 listopada 2014 15:03 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [zarzadzenie4514projektwpf2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 listopada 2014 15:02 (Przemysław Bugdal) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::