Budżet

Zarządzenie Nr 46/14 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 46/14

WÓJTA GMINY CIECHANÓW

z dnia 14 listopada 2014 roku

 

 

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na 2015 rok

 

 

            Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1)) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U.   z  2013 r. poz. 594 z późn. zm. 2))  zarządza się , co następuje:

 

 

§ 1.

  Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:

1)    Radzie Gminy Ciechanów ,

2)    Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

 

Projekt Uchwały Budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

 

 

 

                                                                                          Wójt Gminy

 

                                                                                         Marek Kiwit

   

 

 

 

 

1)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1664 oraz z

      2014 r. poz. 379, 911 i 1146. 

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z  

      2014 r. poz. 379 i 1072.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 listopada 2014 14:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 1076
18 listopada 2014 14:47 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [zarzadzenie4614projektbudzetu2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 listopada 2014 14:47 (Przemysław Bugdal) - Usunięcie załącznika [zarzadzenie4614projektbudzetu2015.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 listopada 2014 14:31 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [zarzadzenie4614projektbudzetu2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::