Budżet

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr VI/38/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów

Uchwała Nr VI/38/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.1)

Zarządzenie Nr 18/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2018.

Zarządzenie Nr 18/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2018 Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dni

Zarządzenie Nr 17/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu za 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/19 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu za 2018 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 28 i art. 2

Zarządzenie Nr 15/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019.

Zarządzenie Nr 15/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) i art. 257 ustaw

Zarządzenie Nr 11/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019.

Zarządzenie Nr 11/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.

Zarządzenie Nr 7/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019.

Zarządzenie Nr 7/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.

Uchwała Nr IV/31/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2019

Uchwała Nr IV/31/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r.

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::