Budżet

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 63/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019

Zarządzenie Nr 63/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz.&nb

Zarządzenie Nr 62/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019

Zarządzenie Nr 62/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506, poz. 1309, poz. 169

Zarządzenie Nr 61/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019

Zarządzenie Nr 61/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506, poz. 1309, poz. 1696

Zarządzenie Nr 60/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019

Zarządzenie Nr 60/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1

Uchwała Nr XIV/86/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/76/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020

Uchwała Nr XIV/86/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/76/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marc

Zarządzenie Nr 59/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 59/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na 2020 rok Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 61 ustawy

Zarządzenie Nr 58/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów

Zarządzenie Nr 58/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:

Uchwała Nr XIII/75/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019

Uchwała Nr XIII/75/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696) oraz

Uchwała Nr XIII/74/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów

Uchwała Nr XIII/74/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się,

Zarządzenie Nr 56/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019

Zarządzenie Nr 56/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506, poz. 1309, poz.&nbs

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::