Budżet

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 29/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019

Zarządzenie Nr 29/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz....

Zarządzenie Nr 26/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019

Zarządzenie Nr 26/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019...

Uchwała Nr VII/47/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019

Uchwała Nr VII/47/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia...

Uchwała Nr VII/46/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów

Uchwała Nr VII/46/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), uchwala się, co następuje: § 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej...

Zarządzenie Nr 21/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019.

Zarządzenie Nr 21/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U....

Zarządzenie Nr 20/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019.

Zarządzenie Nr 20/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U....

Zarządzenie Nr 19/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019.

Zarządzenie Nr 19/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017...

Uchwała Nr VI/39/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019

Uchwała Nr VI/39/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia...

Uchwała Nr VI/38/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów

Uchwała Nr VI/38/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.1) ) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Dokonuje się...

Zarządzenie Nr 18/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2018.

Zarządzenie Nr 18/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2018 Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::