Budżet

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXIII/197/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 stycznia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2018

Uchwała Nr XXXIII/197/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 stycznia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art....

Uchwała Nr XXIII/122/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 stycznia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów Na Rok 2017

Uchwała Nr XXIII/122/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 stycznia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 i 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,...

Zarządzenie Nr 37/16 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 37/16 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na 2017 rok Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1]) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym...

Zarządzenie Nr 36/16 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów

ZARZĄDZENIE NR 36/16 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów. Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1]) zarządza się, co następuje: § 1. Przygotowany...

Zarządzenie Nr 28/16 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 r.

Zarządzenie Nr 28/16 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 r. ...

Uchwała Nr XII/63/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016

Uchwała Nr XII/63/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235,...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::