Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę otwartej strefy aktywności w m. Chotum.

Ciechanów, dnia 19.08.2019 r.


Zawiadomienie
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego (zapytanie ofertowe) na budowę otwartej strefy aktywności w m. Chotum.
Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:


HALTOM SPORT
ul. Jasna 1a
06-500 Mława


Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta tego Wykonawcy uzyskała 100 punktów, a co za tym idzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
Cena oferty brutto 128.904,00 zł gwarancja 36 miesięcy.
Oferta była jedyną złożoną w/w postępowaniu.
Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zawrze umowę w terminie przewidzianym w ustawie PZP.

 


Wójt Gminy Ciechanów

/-/Marek Kiwit

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 sierpnia 2019 09:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 355
19 sierpnia 2019 09:09 (Przemysław Bugdal) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::