Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Wykonanie otworu studziennego, oraz likwidację istniejącego otworu studziennego w m. Sokołówek.

                                                                                                                Ciechanów, dnia 12.07.2019 r

 

 

 ZP.272.5.2019

 

OFERENT

1        Zakład Studni Głębinowych  K.S.   ul. Weteranów 3  21-100 Lubartów

2        Zakład Usług Wiertniczych ,,STUDWIERT’ Pokrzywno 132  86-330 Mełno

3        PUH ,,AGMA’ ul Grabowa 41  06-200 Maków Mazowiecki

 

 

 

  

Zawiadomienie

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   

 

      Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  Wykonanie otworu studziennego, oraz likwidację istniejącego otworu studziennego w m. Sokołówek.

Zamawiający zgodnie z Art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2019 r., poz. 1986 ze zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:

Zakład Studni Głębinowych  K.S.   ul. Weteranów 3  21-100 Lubartów

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta tego Wykonawcy uzyskała 100 punktów, a co za tym idzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

Następna oferta złożona przez :

 Zakład Usług Wiertniczych ,,STUDWIERT’ Pokrzywno 132  86-330 Mełno

Uzyskała 70,48 pkt

 

 Następna w kolejności  oceny była oferta:

PUH ,,AGMA’ ul Grabowa 41  06-200 Maków Mazowiecki

 Uzyskała 81,64 pkt

 

 

 

 

 

 Zgodnie ze SIWZ kryterium oceny ofert, przetarg wygra oferta, która otrzyma największa liczbę punktów z podsumowania wszystkich cen jednostkowych.  Kryterium oceny to cena 60% plus długość okresu gwarancji 40 %

Podsumowując zaproponowane przez oferentów ceny  i okres gwarancji, uzyskano następujące wyniki:

1         Zakład Studni Głębinowych  K.S.   ul. Weteranów 3  21-100 Lubartów

   Cena    71 094,00 zł                     okres gwarancji  60 miesięcy

2   Zakład Usług Wiertniczych ,,STUDWIERT’ Pokrzywno 132  86-330 Mełno

    Cena    116850,00 zł                     okres gwarancji  60 miesięcy

 

3  PUH ,,AGMA’ ul Grabowa 41  06-200 Maków Mazowiecki

Cena     101942,80 zł                     okres gwarancji   60 miesięcy

 

   Punkty obliczono w/g wzoru podanego w SIWZ

Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zawrze umowę w terminie przewidzianym w ustawie PZP.

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

/-/ Marek Kiwit

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lipca 2019 09:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 320
12 lipca 2019 09:32 (Przemysław Bugdal) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::