Przetargi

Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości: park podworski w Sokołówku.

Ciechanów, dnia 4 marca 2019 roku.

 

OGŁOSZENIE

 

      Wójt Gminy Ciechanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Sokołówek obręb geodezyjny Mieszki Różki, wpisanej do rejestru zabytków pod nr A-228, jako park podworski w Sokołówku. Dla nieruchomości brak jest opracowania planu zagospodarowania przestrzennego i nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Nieruchomość oznaczona jest numerem ewidencyjnym 178/65 o powierzchni 4,5055 ha, cena wywoławcza 1 737 396,00 zł. Nieruchomość obciążona jest nieodpłatnym prawem służebności drogowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu do działki 178/64 oraz zapewnienie dojścia od ul. Ciechanowskiej do obelisku z tablicą upamiętniająca powstanie szkoły rolniczej w Sokołówku. Od ceny uzyskanej w przetargu, zostanie zastosowana bonifikata w wysokości 45%, zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/160/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 3 sierpnia 2017 r.

 

Przetarg odbędzie się dnia 25 kwietnia 2019 roku o godz. 1100, w Urzędzie Gminy w Ciechanowie, ul. Fabryczna 8, w sali narad I piętro.

 

Warunki przetargu:

 

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, w wysokości 15% ceny wywoławczej nieruchomości, gotówką w PLN, w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy nr: 24 8230 0007 3000 5019 2000 0002 Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Ciechanowie najpóźniej do dnia 23 kwietnia 2019 roku oraz przedłożyć program użytkowy zagospodarowania terenu, pozytywnie zaopiniowany przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w Ciechanowie ul. Strażacka 6, najpóźniej do dnia 23 kwietnia 2019 roku.
  2. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
  3. Wpłacone wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy w przypadku, gdy nabywca uchyli się od zawarcia umowy kupna.
  4. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

/-/ Marek Kiwit

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 marca 2019 09:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 611
06 marca 2019 09:34 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_ustnym_nieograniczonym_przetargu_na_sprzedaz_nieruchomos ci_park_podworski_w_sokolowku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2019 09:33 (Przemysław Bugdal) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2019 09:33 (Przemysław Bugdal) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::