Przetargi

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot. Zadania Udzielenie Gminie Ciechanów kredytu długoterminowego

Ciechanów, dnia 16.07.2018 r.


INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT
dot. Zadania Udzielenie Gminie Ciechanów kredytu długoterminowego


Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Ciechanów informuje, co następuje:

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 950.000,00 zł (słownie dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 

W terminie do dnia 11.07.2018 r. do godz. 11.00 złożono następujące oferty:

 

1.Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
Regionalne Centrum Korporacyjne w Ciechanowie
ul. Pułtuska 20 06-400 Ciechanów
Cena brutto 1.762.925,13 zł uruchomienie transzy kredytu 1 dzień.

 

2. Bank Spółdzielczy w Płońsku z siedzibą w Płońsku działający w imieniu własnym, oraz w imieniu i na rzecz Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, Odział w Płocku jako uczestnika konsorcjum adres do korespondencji:
BS w Płońsku o/w Ciechanowie ul. 3 Maja 11 06-400 Ciechanów
Cena brutto 1.712.383,79 zł uruchomienie transzy kredytu 1 dzień.


Wójt Gminy
/-/Marek Kiwit

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lipca 2018 12:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 629
16 lipca 2018 12:09 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert_kredyt_dla_gminy_ciechanow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lipca 2018 12:09 (Przemysław Bugdal) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lipca 2018 12:08 (Przemysław Bugdal) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::