Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Droga Rutki Borki - Rutki Bronisze i Rutki Marszewice - Rutki Borki

                 Ciechanów, dnia 21.11.2016 r.

 

 

RG.271.6.2016. WG

 

OFERENT

1. P.W. PROMOTOR s.c.

Magdalena Konwerska, Anna Kucharz

Pawłowo 36 H, 06-461 Regimin

2. Z.U.H. SEBUD

Sebastian Piętka

ul. Reutta 16 B

06-400 Ciechanów

3. Przedsiębiorstwo „MIK”

Roboty Ziemne i Drogowe Sp z o. o

Kossobudy 7, 09-140 Raciąż

4. PTH ,,Wapnopol”  Adam Nowakowski

ul. Nadrzeczna 12

06-450 Glinojeck

Zawiadomienie

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   

 

      Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Rozbudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych Rutki Borki – Rutki Bronisze i Rutki Marszewice – Rutki Borki.

Zamawiający zgodnie z Art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:

 PTH ,,Wapnopol”  Adam Nowakowski

ul. Nadrzeczna 12

06-450 Glinojeck

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta tego Wykonawcy uzyskała 100 punktów, a co za tym idzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

Następna oferta złożona przez :

Z.U.H. SEBUD

Sebastian Piętka

ul. Reutta 16 B

uzyskała 95,38 punkty.

Następna oferta złożona przez:

P.W. PROMOTOR s.c.

Magdalena Konwerska, Anna Kucharz

Pawłowo 36 H, 06-461 Regimin

 uzyskała 83,00 punkty.

Następna oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo „MIK”

Roboty Ziemne i Drogowe Sp z o. o

Kossobudy 7, 09-140 Raciąż

 uzyskała 81,10 punkty

Zgodnie ze SIWZ kryterium oceny ofert, przetarg wygra oferta, która otrzyma największa liczbę punktów z podsumowania wszystkich cen jednostkowych.  Kryterium oceny to cena 60% plus długość okresu gwarancji 40 %

Podsumowując zaproponowane przez oferentów ceny jednostkowe, uzyskano następujące wyniki:

Oferta nr 1 –  cena  1582002,63 zł (brutto),             gwarancja – 48 miesięcy

Oferta Nr 2 – cena  1456869,55 zł (brutto),             gwarancja – 60 miesięcy

Oferta Nr 3 – cena  1963407,97 zł (brutto),              gwarancja – 60 miesięcy

Oferta Nr 4 – cena  1344618,24 zł (brutto),             gwarancja – 60 miesięcy

 

 Punkty obliczono w/g wzoru podanego w SIWZ.

 

Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zawrze umowę w terminie przewidzianym w ustawie PZP.

 

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Ciechanów

                                                                                                          Marek Kiwit

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2016 09:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 727
21 listopada 2016 10:00 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_droga_rutki_borki_r utki_bronisze_i_rutki_marszewice__rutki_borki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 listopada 2016 09:57 (Przemysław Bugdal) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::