Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ciechanów, dnia 21.12.2012

 

 

RG.271.4.2012

 

 

OFERENT

1. „ROMIL” Sp. z o.o

ul. Polskie Drogi 6 lok. 31

02-775 Warszawa

2. AGROFLORA Agnieszka Kępczyńska

Dukt 6, 06-452 Ościsłowo

3. KOPTRANS Witold Piętka

ul. Reutta 16B, 06-400 Ciechanów

4. PW PROMOTOR

Pawłowo 36H, 06-461 Regimin

 

 

Zawiadomienie

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Ciechanów w sezonie zimowym 2012/2013.

Zamawiający zgodnie z Art. 92 ust. 1 Ustawy z 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę: KOPTRANS Witold Piętka ul. Reutta 16B, 06-400 Ciechanów

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta tego Wykonawcy uzyskała 100 punktów, a co za tym idzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

 

 

Następna oferta złożona przez :AGROFLORA Agnieszka Kępczyńska Dukt 6, 06-452 Ościsłowo

uzyskała 82,79 punktów.

Następna oferta złożona przez:PW PROMOTOR Pawłowo 36H, 06-461 Regimin

uzyskała 79,32 punktów.

Następna oferta złożona przez:„ROMIL” Sp. z o.o ul. Polskie Drogi 6 lok. 31, 02-775 Warszawa

uzyskała 26,74 punktów.

Zgodnie ze SIWZ kryterium oceny ofert, przetarg wygra oferta, która otrzyma największa liczbę punktów z podsumowania wszystkich cen jednostkowych. Jedynym kryterium oceny była

cena 100%.

Podsumowując zaproponowane przez oferentów ceny jednostkowe, uzyskano następujące wyniki:

Oferta nr 1 – cena 410,40 zł + 151,20 zł

Oferta nr 2 – cena 115 zł + 120 zł

Oferta nr 3 - cena 85,32 zł + 139,32 zł

Oferta nr 4 – cena 129,60 zł + 86,40 zł

Punkty obliczono w/g wzoru podanego w SIWZ

 

Ofert odrzuconych i wykluczonych nie było.

Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zawrze umowę w terminie przewidzianym w ustawie PZP.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 grudnia 2012 09:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Sochacka
Ilość wyświetleń: 1615
21 grudnia 2012 09:26 (Małgorzata Sochacka) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_zimowe.pdf] do dokumentu.
21 grudnia 2012 09:24 (Małgorzata Sochacka) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::