Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ciechanów, dnia 23 07 2012r.

 

 

RG. 271.2.2012 .JP

 

OFERENT

 

1. Prometeusz Cezary Krakowski

ul. Topolowa 23

95-200 Pabianice

 

2.Ogrodzenia- Kute.PL.

Janina Pawłowska

78-600 Wałcz

3. Muller Jelcz Laskowice Sp z o.o

Al. Młodych 40

55 -220 Jelcz Laskowice

4. PW Katrina Katarzyna Zięba

ul. Nowospacerowa 26 m 5/6

26-600 Radom

5. Rafał Grądzki Prospect Finance

ul. Bogusławskiego 18

07-410 Ostrołęka

6. Biuro Regionalne Jordan

Jolanta Pędzisz

Ostrowite 38

87-400 Golub-Dobrzyń

7. SATERNUS Sp. z o.o

ul. Kościuszki 63

41-503 Chorzów

8. AG – Complex Sp. z o.o

ul. Marywilska 44

03-042 Warszawa

 

 

 

 

ZAWADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Gumowie w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”

Zamawiający zgodnie z Art. 92 ust. 1 Ustawy z 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:

Muller Jelcz Laskowice Sp z o.o Al. Młodych 40 55 -220 Jelcz Laskowice

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta tego Wykonawcy uzyskała 100 punktów, a co za tym idzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

następna w punktacji 97,49 punktów była oferta złożona przez firmę:

Biuro Regionalne Jordan

Jolanta Pędzisz

Ostrowite 38

87-400 Golub-Dobrzyń

następna w punktacji 95,95 punktów była oferta złożona przez firmę: Ogrodzenia- Kute.PL.

Janina Pawłowska

78-600 Wałcz

następna w punktacji 94,58 punktów była oferta złożona przez firmę:

AG-Complex Sp. z o.o

ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa

następna w punktacji 94,28 punktów była oferta złożona przez firmę:

Prometeusz Cezary Krakowski

ul. Topolowa 23

95-200 Pabianice

następna w punktacji 86,88 punktów była oferta złożona przez firmę:

SATERNUS Sp. z o.o

ul. Kościuszki 63

41-503 Chorzów

następna w punktacji 84,13 punktów była oferta złożona przez firmę:

PW Katrina katarzyna Zięba

ul. Nowospacerowa 26 m 5/6

26-600 Radom

następna w punktacji 83,99 punktów była oferta złożona przez firmę:

Rafał Grądzki Prospect Finance

ul. Bogusławskiego 18

07-410 Ostrołęka

 

Zgodnie ze SIWZ kryterium oceny ofert, przetarg wygra oferta, która otrzyma największa liczbę punktów z podsumowania wszystkich cen jednostkowych. Jedynym kryterium oceny była

cena 100%.

Podsumowując zaproponowane przez oferentów ceny jednostkowe, uzyskano następujące wyniki:

Oferta nr 1 – 1041643,51 zł

Oferta nr 2 – 99876,00 zł

Oferta nr 3 - 95826,61 zł

Oferta nr 4 - 113898,00 zł

Oferta nr 5 - 114086,25 zł

Oferta nr 6 - 98292,90 zł

Oferta nr 7 - 110303,80 zł

Oferta nr 8 - 101326,32 zł

Ofert odrzuconych i wykluczonych nie było.

Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zawrze umowę w terminie ( zgodnie z Ustawą PZP) od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

Marek Kiwit

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 sierpnia 2012 09:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Sochacka
Ilość wyświetleń: 1612
09 sierpnia 2012 09:00 (Małgorzata Sochacka) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_r_s.pdf] do dokumentu.
09 sierpnia 2012 09:00 (Małgorzata Sochacka) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::