Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy: Zakup( dostawa) używanego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Modła

Ogłoszenie nr 567719-N-2020 z dnia 2020-07-29 r. Gmina Ciechanów: Zakup( dostawa) używanego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Modła OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zam

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Mieszki Atle - Mieszki Rózki

Ogłoszenie nr 565536-N-2020 z dnia 2020-07-23 r. Gmina Ciechanów: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Mieszki Atle - Mieszki Rózki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczan

Zakup( dostawa) nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego.

Ogłoszenie nr 555662-N-2020 z dnia 2020-06-29 r. Gmina Ciechanów: Zakup( dostawa) nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obow

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::