Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

Ciechanów, dnia 18 czerwiec 2018 r. dot. zadania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ciechanów w okresie od 14.07.2018 do 13.07. 2021 Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Ciechanów...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: USŁUGA ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE CIECHANÓW

Ogłoszenie nr 570690-N-2018 z dnia 2018-06-11 r. Gmina Ciechanów: USŁUGA ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE CIECHANÓW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publiczne...

Ogłoszenia o zamówieniu: INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Ogłoszenie nr 500130786-N-2018 z dnia 11-06-2018 r. Ciechanów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 500130509-N-2018 Data:

Ogłoszenia o zamówieniu: INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Ogłoszenie nr 500130509-N-2018 z dnia 11-06-2018 r. Ciechanów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 567483-N-2018 Data:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi:Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ciechanów w okresie od 14.07.2018 do 13.07.2021

Ogłoszenie nr 567483-N-2018 z dnia 2018-06-04 r. Gmina Ciechanów: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ciechanów w okresie od 14.07.2018 do 13.07.2021 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Informacja z sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Osiedlowa w m. Kargoszyn

Ciechanów 19.04.2018 r. Informacja z sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Osiedlowa w m. Kargoszyn Gmina Ciechanów informuje,że w dniu 19.04.2018 r. o godzinie 10.15 odbyło...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::