Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenia o zamówieniu: INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Ogłoszenie nr 500130786-N-2018 z dnia 11-06-2018 r. Ciechanów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 500130509-N-2018 Data: 11.06.2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Ciechanów, Krajowy numer identyfikacyjny 13037800200000, ul. ul. Fabryczna...

Ogłoszenia o zamówieniu: INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Ogłoszenie nr 500130509-N-2018 z dnia 11-06-2018 r. Ciechanów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 567483-N-2018 Data: 04.06.2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Ciechanów, Krajowy numer identyfikacyjny 13037800200000, ul. ul. Fabryczna 8,...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi:Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ciechanów w okresie od 14.07.2018 do 13.07.2021

Ogłoszenie nr 567483-N-2018 z dnia 2018-06-04 r. Gmina Ciechanów: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ciechanów w okresie od 14.07.2018 do 13.07.2021 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Informacja z sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Osiedlowa w m. Kargoszyn

Ciechanów 19.04.2018 r. Informacja z sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Osiedlowa w m. Kargoszyn Gmina Ciechanów informuje,że w dniu 19.04.2018 r. o godzinie 10.15 odbyło...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ulica Tarasowa i ulica Osiedlowa w Kargoszynie

Ogłoszenie nr 539818-N-2018 z dnia 2018-04-04 r. Gmina Ciechanów: Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ulica Tarasowa i ulica Osiedlowa w Kargoszynie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::